Bibiria ya Kîîtharaka

Bungwa ûthoomaga bibiria îra yandîkîîtwe na rwaria rûrîkû? Ûkathooma bibiria îra yandîkîîtwe na rwaria rwa Kîîtharaka nwîgagua Ngai agîkwarîria na rwaria rûra ûkwerewa bweega na ûkeegua ûkîthaarimîka.