Bibiria ya Kîîtharaka

Downloads: 
  • File icon Tharaka bible.apk
    Ruûra3.9 MB

Bungwa ûthoomaga bibiria îra yandîkîîtwe na rwaria rûrîkû? Ûkathooma bibiria îra yandîkîîtwe na rwaria rwa Kîîtharaka nwîgagua Ngai agîkwarîria na rwaria rûra ûkwerewa bweega na ûkeegua ûkîthaarimîka.


Mwana na ûyûûe bakîthooma bibiria ya Kîîtharaka.