Rûgono

Njuno 2:4

Ceria ûûme, wa ta bûra ûgîceria fetha kana gîntû kîa goro kîra kiithe. Ceria ûûme, wata bûra ûceria thaabu kana gîntû kîa goro kîrî kiithe. "Îîndî nkûmenya ûûme i gîntû kîa goro kiithe kîra muntû abatîîrue gûceria rîonthe atakûnoga wata bûra mbîthîrîîtwe ngîceria mbeca mîanka înu yonthe ntwîre." Biugo bibi i bira muntû mûrûme wa ûkûrû bwa gatîgatî augire kagiita kara twathikagîîrua n'antû tûkîbathoomera kamwari gaka. Aathi na mbere kuuga ûtaûri bwa Kîîtharaka ibûmwete kwerewa kûûyerû wa kamwari gaka nkûrûki ya magiita maingî mara athoomaga na ndwaria ingî.


Ntugû îmwe ndiûngîrîîte kanisa îmwe ntugû ya kiumia, indoonire mwanya îgiita rîa kûthooma ithoomo na ndathooma bantû ara ndabangîîte kaingo mbîgua maoni ma antû. Ndathooma Njeremia 13:27. Gatigatî ka bara baacookagia bara baugaga ibakwerewa kîthoomo gîkî aarî pasta wa kanisa îno. Auga, "Ntiûmbaga kûthooma kamwari gaka mbere ya antû n'ûntû ntiîgagua ndî na biugo bia kwereca n'ûntû bibiriani ya Kîîmeru biugo bira bitûmîkîîte bikaraga ta bia kwaga nthoni bikîîguîka na Kîîtharaka, îîndî nwa nthoomere antû ba mûciî wakwa kinya ûgoro bûbû." Indaagîîre mwoyo mûno.