Thooma Bibiria ya Kîîtharaka ruuoni

Cookeria Ngai nkaatho n'ûntû n'arugûrîîte mwanya ûyû wa kûthooma bibiria ya Kîîtharaka ruuoni kinya mbere yuuma. Ngai n'akûthaarime na akwarîrie na njîra ya mwanya ûkîmîthooma.