Mbica

Mbica cia antû bakîrûtha mantû mwanya mwanya.

Tharaka people buying and selling in the market
Antû ba Tharaka bakîendia na bakîgûranagîra thokooni.

 

Tharaka people grazing
Antû ba Tharaka barîthîîtie


Aruti ngûgî ba project ya Tharaka bakîromba mbere bambîîria kûruta ngûgî.


Aana ba cukuru bagîceetha kîeniini.